Skip links

השכרות

למה להשקיע בהשכרות?

מדובר בהשקעה עם סיכון נמוך בהתחשבות למשתנים שלה:נזילות הנכס,מקום פנוי,התאמות עתידיות לחוזי שכירות,שינויים במחירי הנכס ותחזוקתו.

כמו גם השקעה מצוינת לטווח ארוך, תוך התחשבות ברווח ההון שלה ובמימון הנכס.

ב-Your Real Investment, אנו בוחרים רק את היחידות שיהיו רווחיות יותר עבור לקוחותינו, באמצעות האיסוף הממצה שלנו וניתוח הצוות המקצועי שלנו.

יתרונות

שיעור תשואה גבוה

מחסומים כלכליים נמוכים

הכנסה משכירות

הגנה משפטית מוחלטת

"השקעה בנדל"ן היא אמצעי בדוק ואמיתי לבניית עושרו של אדם פרטי"
רוברט קיוסאקי

ההצעה שלנו

Single Family
Multy Family

Single Family מייצר הכנסה חודשית כמקור להכנסה פסיבית, יוצר תיק השקעות משלך.

דיור multy family ומסחרי, עם ריבוי יחידות, מאפשר לכם להשקיע כמו המנוסים ביותר.

שאלות נפוצות

אנו מתמקדים במדינת אוהיו, בשל תנאים נוחים ומגמות להשקעה מסוג זה.

אנו דואגים לכל הצעדים הדרושים, עם דוחות קבועים הנשלחים אליך .

אנו נעזור לך לנהל את הנכס שלך, ונשלח לך את התוצאות הכספיות ואת הדוחות הרלוונטיים.